Addiccions

Tractament

TRACTAMENT I RECOLZAMENT PSICOTERAPÈUTIC EN L’ABÚS I DEPENDÈNCIA A LES DROGUES I SOCIOADICCIONS

Prevenció

PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES I PROMOCIÓ DE L’ACTITUT CRÍTICA