Per què Psicoteràpia Individual?

La psicoteràpia consisteix en un treball cooperatiu entre terapeuta i pacients que tracta de mobilitzar els recursos de la pròpia persona, restablint o transformant les emocions, pensaments, actituds i comportaments que calguin en cada cas, per tal de fer front als trastorns emocionals que sorgeixen a llarg de la vida, i així poder aconseguir un estat de benestar i equilibri personal.

Botes flors

De la mateixa forma que ens donem l’espai i creiem que és saludable anar a altres professionals de la salut quan ens fa mal l’esquena, els queixals…

Ens hem de poder donar l’oportunitat i el temps per acudir al psicòleg quan notem que hi han aspectes que ens inquieten, interfereixen en el nostre funcionament, sentim la necessitat de revisar certs temes que ens preocupen.

Aquí recollim alguns motius de consulta habitual entre els adults avui dia:

  • Ansietat, angoixa i fòbies
  • Alteracions de l’estat d’ànim
  • Dificultats en l’acceptació del dol i ruptures sentimentals
  • Addicions a les drogues i sociadiccions (mòbil, Internet,video-jocs etc.)
  • Alteracions de la conducta alimentària(anorèxia, bulímia i obesitat)
  • Dificultats per tolerar la frustració i dificultats per controlar impuls
  • Mobbing laboral
  • Dèficits en habilitats socials
  • Dependències emocionals
  • Acompanyament en canvis en el cicle de la vida

És important tenir un espai per a un mateix. Un espai que, amb l’ajuda del professional qualificat, podem utilitzar per a generar aquest canvi que necessitem.

També oferim servei de teràpia online, contacta amb nosaltres per més informació.