Tallers

EiA

Combatre l’Estrès i l’Ansietat

L’ansietat és una emoció, igual que la felicitat o la tristesa però, en certs moments pot arribar a ser patològica. L’ansietat és la patologia més comuna de les persones que acudeixen a l’atenció primària.

L’ansietat té un rol molt rellevant relacionat amb la supervivència, juntament amb la por, la ira, la tristesa o la felicitat. L’ansietat és el conjunt de respostes de l’organisme davant amenaces al ésser humà: la reacció de lluita o fugida.

S’estima que aproximadament un 20% de la població a escala mundial pateix algun trastorn d’ansietat, generalment sense saber-ho.

Els tallers d’ÀGORA Espai Integral tenen una duració variable en funció de la demanda. En aquest taller aprendràs les principals tècniques per relaxar-te i oblidar aquesta ansietat que t’impedeix avançar en tel teu dia a dia, sempre des de la pràctica i explicat d’una forma molt amena.

PD

Prevenció a les Drogues

  • PROGRAMA DE PREVENCIÓ DIRIGIT A CENTRES EDUCATIUS (Nivell Secundària)

Aquest programa està especialment dirigit a l’entitat de major influència entre els joves, la comunitat educativa.

  • PROGRAMA PER EDUCADORS/TUTORS

Des d’Àgora volem oferir als educadors formacions específiques que els ajudin a gestionar “el tema de les drogues” a l’aula.

  • PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT A PARES/MARES AMB ADOLESCENTS

Tenim un programa d’Assessorament i Suport adreçat a les famílies amb fills adolescents a tractar el tema de les addiccions a les drogues i la seva prevenció en família. La millor manera d’evitar el seu consum és parlant sobre elles.

TRICE

Taller de Relacions personals i Competències (TRICE)

L’educació emocional és la capacitat de controlar i reconèixer els sentiments i emocions tan propis com dels altres, de discriminar entre elles i fer servir aquesta informació per guiar el nostre pensament i les nostres accions.

L’educació emocional treballa la forma d’interaccionar amb el món. Té molt en compte els sentiments, i engloba habilitats com el control dels impulsos, l’autoconsciència, la motivació, l’entusiasme, l’assertivitat, l’empatia o la resolució de conflictes. Aquests aspectes resulten indispensables per a una adaptació social bona i creativa.

Des d’ÀGORA Espai Integral creiem que l’educació emocional és una forta eina per canviar i transformar la nostra realitat.

La nostra intenció és oferir un taller per a adolescents, que tingui una efectivitat real i que doni una resposta clara als problemes del món actual.

El taller està format per 4 blocs de treball. Cada bloc té una durada d’una hora i mitja aproximadament. Es poden fer de forma separada o conjunta, depenent de les necessitats de l’entitat corresponent.