Prevenció del consum de drogues i promoció de l’actitud crítica

Des d’ÀGORA sempre hem cregut que la prevenció és una de les millors eines amb les que pot comptar una societat forta i sana. Actualment estem vivint una època de forta recessió socioeconòmica que posa en perill el pressupost d’inversió escolar i per tant la despesa pública en els programes de prevenció escolar.

Per aquesta raó els centres educatius, les AMPA i altres entitats dedicades a la joventut han d’apostar per la promoció de Programes de prevenció del consum d’alcohol i drogues:

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DIRIGIT A CENTRES EDUCATIUS (Nivell Secundària)

Aquest programa va especialment dirigit a l’entitat de major influència entre els joves, la comunitat educativa. Àgora ha dissenyat tallers d’aplicació a l’aula per als joves en els primers cicles de l’ESO, basats en la millora d’habilitats socials i presa de decisions en relació al consum de drogues tenint en compte els programes preventius basats en l’evidència científica.

PROGRAMA PER A EDUCADORS / TUTORS

Els educadors s’enfronten cada vegada a majors reptesD donat que la prevenció de drogues és un àmbit massa important com per ser deixat a l’espontaneïtat de la clase des d’Àgora volem oferir a l’educador formacions específiques que els ajudi a manejar “el tema de les drogues” a l’aula.

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT A PARES / MARES AMB ADOLESCENTS

L’adolescència és un cicle de canvis i d’experimentació, de recerca de la pròpia identitat dins del grup d’iguals i en relació amb la família. Una recerca que per ser realment satisfactòria necessita del suport i el consell familiar.

Des d’ÀGORA, tenim un suport d’Assessorament i Suport adreçat a les famílies amb fills adolescents a tractar el tema de les addiccions a les drogues i la seva prevenció en família. La millor manera d’evitar el seu consum és parlant sobre elles.

Des d’Àgora oferim diferents estratègies de prevenció en el consum de drogues per tal

d’educar i assessorar tant als joves

com al seu entorn familiar i a la comunitat educativa.

Per què intervenir en l’adolescència primerenca?

L’adolescència és un període crucial per prevenir l’abús de drogues. Segons publica el NIDA a la seva pàgina (Institut Nacional al Abús de Drogues) l’ús primerenc de drogues augmenta les probabilitats de problemes més seriosos d’abús de drogues i addicció. Les drogues canvien al cervell i això pot portar a l’addicció i altres problemes seriosos. Per tant, la prevenció de l’ús primerenc de drogues o d’alcohol pot reduir el risc que en el futur es progressi a l’abús i a l’addicció.

El risc de l’abús de drogues està més latent durant els períodes de transició, com ara un canvi d’escola, una mudança o el divorci. Si podem prevenir l’abús de drogues, podem prevenir l’abús de risc futur. Durant la primera etapa de l’adolescència, quan els infants passen de la primària a l’escola mitjana, s’enfronten a nous reptes socials i acadèmics. Sovint en aquest període els nens són exposats per primera vegada a substàncies d’abús, com el tabac i l’alcohol. A la secundària, els adolescents es poden trobar que hi ha una major disponibilitat de drogues i activitats socials on s’usen drogues.

Al mateix temps, molts comportaments que són aspectes normals del desenvolupament, tal com fer alguna cosa arriscada, poden augmentar les tendències dels adolescents a experimentar amb les drogues. Alguns adolescents potser cedeixin a les pressions dels amics que abusen de drogues, per compartir aquestes experiències amb ells. Altres poden pensar que si prenen certes substàncies, com els esteroides, milloraran la seva aparença rendiment atlètic o que si abusen de substàncies com l’alcohol o l’èxtasi (MDMA), podrien disminuir la seva ansietat en esdeveniments socials.

Degut a que el judici i la capacitat dels adolescents per prendre decisions encara no estan completament desenvolupats, la seva habilitat per avaluar els riscos amb exactitud i prendre decisions sensates sobre el consum de drogues pot trobar-se encara limitada. L’abús de les drogues i de l’alcohol pot interrompre la funció cerebral en àrees crítiques a la motivació, la memòria, l’aprenentatge i el control del comportament. Per tant, no és sorprenent que els adolescents que abusen de l’alcohol i d’altres drogues sovint tinguin problemes de família o a l’escola, un mal rendiment acadèmic, problemes de salut (incloent de salut mental), i problemes amb el sistema judicial de menors.

Actualment les retallades pressupostàries han fet descendre la dotació pressupostària en un 43%. Hem passat d’una dotació de 25 milions d’euros al 2011 fins als 14’6 milions d’euros del pressupost al 2015.

Retallades que han conduït a un greu descens en els programes d’actuació en la prevenció del consum de drogues i en els programes d’investigació en el camp de les drogodependències.

Segons la última enquesta estatal ESTUDES, que analitza la incidència de consum de drogues entre joves de 14 a 18 anys, duta a terme pel PNSD el 2013 llança les següents dades: Les drogues consumides per un gran percentatge d’estudiants de 14-18 anys continua sent l’alcohol, el tabac i el cànnabis, seguides pels hipnosedants (ansiolítics i hipnòtics), la cocaïna i l’èxtasi.

La tendència en el consum d’alcohol presenta un repunt el 2012. El percentatge de joves que s’emborratxen es manté en nivells alts, 3 de cada 10 en l’últim mes. El cànnabis és la droga il·legal consumida per un major percentatge de joves. El nombre d’estudiants que consumeix cànnabis continua sent elevat. El consum diari és de 2’7. A més la dada que més preocupa és el consum ascendent del consum de risc. El 16% dels que havien consumit cànnabis, en l’últim any, tenia un consum de risc. El consum de risc s’associa a un pitjor rendiment acadèmic.