Psicoteràpia grupal

“La psicoteràpia grupal no és una simple suma de persones compartint un espai.”

És molt més, és crear un lloc de discusió, confiança, compartir sentiments, amb l’ajuda d’una terapeuta i una coterapeuta.

Els grups es perfilen des de l’equip de professionals segons la demanda. Els grups poden ser >>

“El grup mateix, així com l’aplicació de tècniques específiques i la realització d’intervencions per part del terapeuta qualificat, serveix com a instrument de canvi. Aquesta característica otorga a la psicoteràpia de grup el seu excepcional potencial terapèutic.”
Vinogradof y Yalom (1989, pág 15)
Grups oberts sense objectiu Concret

  • Obert: És a dir els assistents/clients poden entrar en un grup una vegada aquest ja hagi iniciat el seu camí i poden acabar el seu procés terapèutic coincidint o no amb la finalització del grup.
  • Sense objectiu específic: Es poden tractar diferents aspectes que preocupin a l’individu. No es ve a treballar sobre un tema específic.

terapia-de-grupo3

Grups oberts amb objectiu concret

  • Obert: És a dir els assistents poden entrar en un grup una vegada aquest ja hagi iniciat el seu camí i poden acabar el seu procés terapèutic coincidint o no amb la finalització del grup.
  • Objectiu específic: Es venen a treballar dificultats, patologies concretes. Un exemple podrien ser els nostres grups de suport a persones drogodependents o amb historial d’abús de substàncies.

    La freqüència és a concretar una vegada perfilat el grup. Professionals assistents, Terapeuta, Expert en Psicoteràpia analíticagrupal, Coterapeuta, Expert en psicoteràpia analítica grupal.

    ¿Per què Terapeuta i Coterapeuta? Per a poder tenir una visió conjunta del grup i dels participants i tenir un suport per ser més eficients a l’hora d’intervenir amb els clients/participants.